20 marzo 2015

Casarabonela (Málaga)
Salamandra Común (Salamandra salamandra longirostris)
Gallipato (Pleurodeles waltl)
Sapillo Pintojo Meridional (Discoglossus jeanneae)
Sapo Corredor (Epidalea calamita)


Sapillo Moteado Ibérico (Pelodytes ibericus)


Sapo Común (Bufo spinosus)

No hay comentarios: